۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۰ تير   

 

 

تمدید هشتمین  فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر

 

 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ,درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری  هشتمین فراخوان برنامه پزشک پژوهشگر نموده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی کشور  مراجعه نمایید.

 

 

آیین نامه پزشک پژوهشگر

 

جدول ظرفیت  پذیرش دستیار پزشک پژوهشگر