۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۶ اسفند   

عنوان کلی کارگاههای مدیریت توسعه آموزش در پژوهش در سال 98

 

هیات علمی - دانشجویان 
ردیف عناوین کارگاه  تاریخ برگزاری
1

 مقاله نویسی - مرکزتحقیقات علوم اعصاب

98/1/29
2 پایگاه اطلاعاتی Clinical Key - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 98/2/3
3 پایگاه اطلاعاتی Clinical Key - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 98/2/16
4  ارسال مقاله برای مجلات خارجی  98/2/18
5  مقاله نویسی - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/2/18
6  Mendeley - مرکز تحقیقات پرستاری 98/2/16
7  روش تدریس - مرکز تحقیقات پرستاری 98/2/23
8  مهارت های حل مسئله 98/2/25
9 بررسی نقش موثر کار گروهی، تجاری سازی نوآورانه - مرکز تحقیقات علوم اعصاب 98/2/25
10 داوری نقد و مقاله - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/3/1
11 روش تحقیقاتی مقدماتی - مرکزتحقیقات علوم اعصاب 98/3/2
12 Focusky  98/3/21
13 جستجو پیشرفته- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/3/22
14  مهارت رفتارهای اثربخش 98/3/27
15  راهبردهای مدیریتی مصرف مواد 98/3/28
16  آموزش مهارتهای زندگی 98/3/29
17  بیوانفورماتیک و مدلسازی پروتئین- مرکز تحقیقات هیداتید 98/3/29  لغایت 98/3/30
18  آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان  98/4/5
19  نرم افزار کیفی Maxqda - مرکز تحقیقات پرستاری 98/4/15
20  Mendeley 98/4/19
21  مدیریت استرس در فضای کسب و کار  98/4/26
22  مهارت گفتگو و مذاکره  98/5/9
23 معرفت شناسی آینده پژوهی - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/8
24 نشست تخصصی پویش نظام مند مرور تجربیات آینده پژوهی ایران - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/9
25  آشنایی با آزمون مصاحبه دکترا تخصصی -پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/12
24 آشنایی با اصول و روش تحقیق - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 98/5/15
25 مدلسازی فرایند و داده در طراحی سیستم های اطلاعت پزشکی ، اصول و روش ها - مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی 98/5/16
26 کانابیس  98/5/22
27  از ایده تا اجرا - مرکز رشد 98/6/3
28 سخنرانی علمی (هنر و آینده)- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/6
29 نحوه ارزیابی اختراعات - مرکز رشد 12 لغایت 98/6/13
30 جستجوپیشرفته پایگاه اطلاعاتی Web Of Science - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/25
31 سامانه های نوپا - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/25
32 اموزش تحلیل دادهای کیفی با استفاده از نرم افزار  MAXQDA - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/26
33 جستجوی پیشرفته پایگاه اطلاعاتی Scopus - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/26
34 جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعاتی Science Direct - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/26
35  از ایده تا کارآفرینی  98/6/27
36 آشنایی با پایگاههای اطلاعتی ویژه دستیاران جدید الورود دانشگاه - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/28
37 چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم ؟- مرکزتحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/7/6
38 چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟- مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/7/6
39 تصمیم گیری های نظام سلامت آینده پژوهی- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت  10 لغایت 98/7/17
40 جلوه های هم سویی طب مدرن و طب سنتی - مرکز تحقیقات دین پژوهی 98/7/15
41 اخلاق در پژوهش 98/7/17
42 الفبای پردازش تصاویر پزشکی با مطالب- مرکز تحقیقات انفور ماتیک پزشکی 98/7/18
43 نرم افزار آذرخش - مرکز پرستاری 98/7/21
44 H-Index 98/7/24
45 کاربرد GIS در انفورماتیک پزشکی - مرکز انفورماتیک پزشکی 98/7/24 لغایت 98/7/25
46 ارتباط موثر و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد 98/7/29
47 خلاقیت و کارافرینی - مرکز پرستاری 98/7/29
48 فرایندهای ارزشیابی مراکز تحقیقات  98/8/14
49 روش تحقیق مقدماتی 98/8/18
50 پروپوزال نویسی 98/8/21
51 Endnote 98/8/22
52 آشنایی با نرم افزار پریسم - مرکز تحقیقات علوم اعصاب 98/8/22
53 کاربرد واقعیت مجازی و افزوده در سلامت - مرکزانفورماتیک پزشکی 98/8/23
54 تله مدیسین - مرکزانفورماتیک پزشکی 98/8/23
55 روش تحقیق پیشرفته 98/8/25
56 آشنایی با نرم افزار پریسم - مرکز تحقیقات علوم اعصاب 98/8/25
57 روش تحقیق موضوعی در قرآن - مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب 98/8/26
58 مهارت مقاله نویسی انگلیسی - مرکز پرستاری 98/8/26
59 سلامت همراه - انفورماتیک پزشکی 98/8/24
60 نقش فرزند پروری مثبت  98/8/27
61 طراحی استراتژی جستجو 98/8/29
62 تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی - پژوهشکده آینده پژوهی 98/8/29
63 آموزش سامانه پژوهان - پژوهشکده آینده پژوهی  98/9/2
64 تحلیل آزمون های آماری و رسم نمودار در نرم افزار گرف پدیریسم - مرکز تحقیقات علوم اعصاب 98/9/6
65 پاورپوینت مقدماتی - مرکز عفونی و گرمسیری 98/9/11
66 تفسیررادیوگرافی - مرکز تحقیقات پرستاری 98/9/11
67 آینده پژوهی در کسب و کار 98/9/12
68 بررسی نقش مادران و بانوان الهام بخش در زندگی کارآفرینان برجسته مرکز تحقیقات دین پژوهی  98/10/2
69 اصول و مبانی نانو تکنولوژی و نانو ساختارها - مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس 98/10/11
70 نقد فیلم تخصصی در حیطه اخلاق پرستاری و مامایی - مرکز تحقیقات پرستاری 98/10/14
71 آشنایی با شاخص های علم سنجی  98/10/18
72 نحوه ایجاد پروفایل در معروفترین سامانه های پژوهشی - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/10/11
73 شناخت سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن- کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/10/24
74 پیشگیری و مراقبت از عوارض کلیوی در بیماران دیابتی - سمپوزیوم مراقبت از دیابت و عوارض آن 98/11/2
75 مراقبت از بیماران دیابتی دچار زخم پا - سمپوزیوم مراقبت از دیابت و عوارض آن 98/11/2
76 پیشبرد درمان دیابت نوع 2 از ابتدا تا انتها- سمپوزیوم مراقبت از دیابت و عوارض آن 98/11/3
77 نقش اندازه گیری فشار خون در منزل در غلبه بر چالش های فشار خون- سمپوزیوم مراقبت از دیابت و عوارض آن 98/11/3
78 آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی - مرکز تحقیقات پرستاری 98/12/3
79 کارگاه مجازی آشنایی با مبانی هک و امنیت به زبان ساده  98/12/25
کارکنان
1  ارسال مقاله برای مجلات خارجی  98/2/11
2  مهارت های حل مسئله  98/2/25
3  ارزش گذاری فناوری شرکتهای نوپا - مرکز رشد 98/3/19 لغایت 98/3/20
4  Focusky 98/3/21
5 کارگاه جستجو پیشرفته - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت  98/3/22 لغایت 98/3/23
6  مهارتهای رفتارهای اثربخش 98/3/27
7  راهبردهای مدیریتی مصرف مواد مخدر 98/3/28
8  اموزش مهارتهای زندگی 98/3/29
9  اقتصاد دانش بنیان و تامین مالی - مرکز رشد 98/3/30
10 آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان  98/4/5
11 نرم افزار  MAXQDA - مرکز تحقیقات پرستاری 98/4/15
12 Mendeley  98/4/19
13  مدیریت استرس در فضای کسب و کار 98/4/26
14  معرفت شناسی آینده پژوهی - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/8
15  گفتگو و مذاکره  98/5/9
15  نشست تخصصی پویش نظام مند مرور تجربیات آینده پژوهی ایران -پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/9
16  آشنایی با آزمون مصاحبه دکتری تخصصی - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/12
17  آشنایی با اصول و رش تحقیق - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 98/5/15
18 مدلسازی فرایند داده در طراحی سیستم های اطلاعات پژشکی، اصول و روش ها - مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی 98/5/16
19 کانابیس (دوست یا دشمن) 98/5/22
20  از ایده تا اجرا- مرکز رشد  98/6/3
21 سخنرانی علمی (هنر و آینده)- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/6
22  نحوه ارزیابی اختراعات - مرکز رشد 12 لغایت 98/6/13
23  Word مقماتی - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 98/6/24
24 جستجوپیشرفته پایگاه اطلاعاتی Web Of Science - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/25
25 سامانه های نوپا - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/25
26  اموزش تحلیل دادهای کیفی با استفاده از نرم افزار  MAXQDA - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/6/26
27 جستجوی پیشرفته پایگاه اطلاعاتی Scopus - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/26
28 جستجوی پیشرفته بانکهای اطلاعاتی Science Direct - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/26
29  از ایده تا کارآفرینی 98/6/27
30 آشنایی با پایگاههای اطلاعتی ویژه دستیاران جدید الورود دانشگاه - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/6/28
31 انواع مطالعات - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 98/7/9
32 تصمیم گیری های نظام سلامت آینده پژوهی- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت  10 لغایت 98/7/17
33 جلوه های هم سویی طب مدرن و طب سنتی - مرکز تحقیقات دین پژوهی 98/7/15
34 اخلاق در پژوهش 98/7/17
35 الفبای پردازش تصاویر پزشکی با مطالب- مرکز تحقیقات انفور ماتیک پزشکی 98/7/18
36 WORD پیشرفته - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 98/7/22
37 خلاقیت و کارافرینی - مرکز پرستاری 98/7/29
38 نشست آموزشی احکام و قوانین اداری  98/8/12
39 فرایندهای ارزشیابی مراکز تحقیقات  98/8/14
40 روش تحقیق مقدماتی 98/8/18
41 شیوه ارزیابی فرایندها با روش مدل زنجیره ای - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 98/8/20
42 Endnote 98/8/22
43 سلامت همراه - انفورماتیک پزشکی 98/8/24
44 روش تحقیق پیشرفته 98/8/25
45 روش تحقیق موضوعی در قرآن - مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب 98/8/26
46 نقش فرزند پروری مثبت  98/8/27
47 تعیین حجم نمونه در مطالعات کمی - پژوهشکده آینده پژوهی 98/8/29
48 آموزش سامانه پژوهان - پژوهشکده آینده پژوهی  98/9/2
49 پاورپوینت مقدماتی - مرکز عفونی و گرمسیری 98/9/11
50 آینده پژوهی در کسب و کار 98/9/12
51 بررسی نقش مادران و بانوان الهام بخش در زندگی کارآفرینان برجسته مرکز تحقیقات دین پژوهی  98/10/2
52 اصول و مبانی نانو تکنولوژی و نانو ساختارها - مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس 98/10/11
53 اینترنت اشیاء - مرکزتحقیقات انفورماتیک پزشکی 98/10/12
54 آشنایی با شاخص های علم سنجی  98/10/18
55 شناخت سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن - کتابخانه مرکزی و مرکزاسناد 98/10/24
56 پاورپوینت پیشرفته -  مرکز عفونی و گرمسیری 98/11/19 لغایت 98/11/20