۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر

آدرس:بلوار جمهوری اسلامی،حدفاصل چهارراه فرهنگیان و چهارراه امیر کبیر،جنب دانشکده فنی،دفتر ارتباط با صنعت

تلفن:32111511-034

ایمیل:induniv@kmu.ac.ir