۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱۹ تير   

 

تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و خدمات تخصصی منعقد شده با سازمان­ها

 

 

 

1. تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره­ ای و خدمات تخصصی با شرکت مس شهید باهنر کرمان

 

2. تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ­ای و خدمات تخصصی با شرکت برق منطقه­ ای استان کرمان

 

 3. تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره­ ای و خدمات تخصصی با شرکت گاز استان کرمان

 

 4. تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ­ای و خدمات تخصصی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

 

5. تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ­ای و خدمات تخصصی با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

 

6. تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ­ای و خدمات تخصصی با مجتمع مس شهربابک