۱۴۰۲ سه شنبه ۱۴ آذر

تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱۹ تير   

 فعالیت ها

فعالیت های انجام گرفته و در حال انجام

 

 گردآوری اطلاعات مربوط به توانمندی های دانشگاه

 

 هماهنگی برگزاری کارآموزی در صنعت دانشجویان

 

 عقد تفاهم نامه  با مراکز صنعتی و تولیدی

 

  اجرای طرح های مشترک و سفارشی صنایع و سازمان ها

 

 بازدید اعضای هیئت علمی و دانشجویان از مراکز تولیدی و صنعتی

 

 برگزاری کارگاه های آموزشی

 

عضويت در کميته علمي همايش نيروي انتظامي

 

مشارکت در طرح پژوهشي مشترک با بيمه سلامت استان

 

برگزاري نشست مشترک مسئولان بهداشت حرفه اي و ايمني صنايع منتخب استان با مسئولين و کارشناسان دانشگاه و مسئولين مرکز تحقيقات و تعليمات حفاظت و ايمني جنوب شرق


برگزاری تور علمی در دانشگاه برای نمایندگان صنایع بزرگ استان


برگزاری بازدید مدیر و کارشناسان واحد تحقیق و توسعه شرکت مس شهید باهنر کرمان از توانمندی های آزمایشگاهی دانشگاه