۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
 

کارگاه های برگزارشده مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی درسال 99

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه  دانشجویان  خانم دکتر صدری حاج اسمعیل گوهری  99/12/6