۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند   

کارگاه های برگزارشده پایگاه تحقیقات بالینی افضلی پور درسال 99

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 روش تحقیق مقدماتی   هیات علمی - دانشجویان  دکتر نرگس خانجانی 99/11/18
2 روش تحقیقات پیشرفته هیات علمی - دانشجویان  دکتر نرگس خانجانی  99/11/25