۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند   
 

کارگاه های برگزارشده مرکز تحقیقات علوم اعصاب درسال 99

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 مباحث مقدماتی میکروسکوپ الکترونی ( باهمکاری مدیریت توسعه اموزش در پژوهش)  هیات علمی - دانشجویان  آقای دکتر مجید اسدی 99/10/6
2 مباحث تکمیلی میکروسکوپ الکترونی ( باهمکاری مدیریت توسعه اموزش در پژوهش)  هیات علمی - دانشجویان  آقای دکتر مجید اسدی 99/10/8
  روش های جایگزین آزمایشاتت حیوانی و معرفی جدول ARRIVE200 هیات علمی - دانشجویان  آقای دکتر عباس پرداختی - دکتر محمد فرج لی عباسی 99/11/1