۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ آذر   

 

 

لیست پایگاه های بالینی

 

ردیف نام پایگاه ریاست پایگاه وب سایت شماره تلفن
1 بالینی افضلی پور آقای دکتر امید اسلامی http://acrs.kmu.ac.ir/fa 034-33257440
2 بالینی باهنر آقای دکتر علیرضا امیر بیگی http://rdb.kmu.ac.ir/fa 034-32235011
3 بالینی شفا آقای دکتر علی اصغر عربی http://ssrc.kmu.ac.ir/fa 034-31213715