۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ بهمن   

 

 

 

لیست مراکز تحقیقاتی

 

رديف مرکز تحقيقات مديريت مرکز وب سايت شماره تماس
1 علوم اعصاب آقاي دکتر وحيد  شيباني http://kmu.ac.ir/fa/knrc 034-32264196
2 فيزيولوژي آقاي دکتر حميد نجفي پور http://kmu.ac.ir/fa/kprc 034-32264071
3 ليشمانيوز آقاي  دکتر ايرج شريفي http://leishmaniasis.kmu.ac.ir/fa 034-33257316
4 فارماسيوتيکس آقاي دکتر غلامرضا دهقان نوده http://kmu.ac.ir/fa/prc 034-31325215
5 بيماريهاي دهان و دندان خانم دکتر شهلا کاکوئي http://kmu.ac.ir/fa/kodrc 034-32126023
6 بيماريهاي عفوني و گرمسيري آقای دکترعباس آقای افشار http://kmu.ac.ir/fa/idtrc 034-32112794
7 انفورماتيک پزشکي آقاي دکتر رضا خواجويي http://kmu.ac.ir/fa/mirc 034-32315406
8 گياهان دارويي و سنتي خانم دکتر ميترا مهرباني http://kmu.ac.ir/fa/htmrc 034-31325019
9 بيماريهاي هيداتيد اقای دکتر مجید فصیحی هرندی http://kmu.ac.ir/fa/hydatid 034-33257478
10

مدلسازي در سلامت

آقاي دکتر يونس جهاني http:// kmu.ac.ir/fa/mhrc 034-31325405
11 HIVمراقبت آقاي دکتر حميد شريفي http://hivhub.ir 034-31325409
12 مديريت ارئه خدمات سلامت

آقاي دکتروحید یزدی

http://hsmrc.kmu.ac.ir/fa 034-31325415
13 قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی آقای دکتر سید امین ایت اللهی موسوی http://mmbrc.kmu.ac.ir/fa 034-33257660
14 بيماريهاي مغزواعصاب آقاي دکتر حسينعلي ابراهيمي ميمند http://kmu.ac.ir/fa/nrc 034-32124727
15 مهندسي بهداشت محيط آقاي دکتر محمد ملکوتيان http://kmu.ac.ir/fa/eherc 034-32268056
16 گوارش و کبد آقاي دکتر صديف درويش مقدم http://kmu.ac.ir/fa/ghrc 034-33257470
17 قلب و عروق اقاي دکتر حميد رضا نصري http://heart.kmu.ac.ir/fa 034-31217224
18 غدد و متابوليسيم خانم دکتر مژگان سنجری http://kmu.ac.ir/fa/emrc 034-32263983
19 اندوتولوژي آقاي دکتر حامد منوچهری فر http://kmu.ac.ir/fa/endorc 034-32126025
20 پاتولوژي و سلول هاي بنیادی آقاي دکتر شهريار دبيري http://kmu.ac.ir/fa/stemcell 034-33257318
21 عوامل اجتماعي موثر برسلامت آقای دکتر وحید رضا برهانی نژاد http://kmu.ac.ir/fa/rcsdh 034-31325417
22 پرستاري خانم بتول تیرگری http://nr.kmu.ac.ir/fa 034-32325207
23 دين پژوهي و طب آقاي دکتر عباس پرداختي http://kmu.ac.ir/fa/dinteb 034-32263855
24 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان خانم دکتر ترابی http://rcfoh.kmu.ac.ir/fa 034-32126024
25 سلامت دربلایا وفوريت ها آقای دکتر محمود نکوئی مقدم http://hderc.kmu.ac.ir/fa 034-31325406