۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن   

کارگاه های برگزارشده مرکز رشد و فناوری های سلامت درسال 99

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 انتقال تجربیات مراکز رشد   کارکنان آقای حسین حدیدی 99/7/21