۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند   

کارگاه های برگزارشده مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس درسال 99

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 نانو مواد مهندسی شده در داروسازی - مرکز فارماسیوتیکس  دانشجویان و هیات علمی دکتر مهدی رنجبر 15 لغایت 99/6/16
 
2 آشنایی با طیف سنجی مادون قرمز IRترکیبات شیمیایی و دارویی و چگونگی تفسیرهای آن - مرکز فارماسیوتیکس دانشجویان و هیات علمی دکتر مهدی عباس زاده 29 لغایت 99/6/30
3 اصول کار اشعه ایکس در تشخیص نانو مواد در علوم پزشکی  هیات علمی - دانشجویان  دکتر مهدی رنجبر 99/8/18
4 مروری بر رادیو داروهای تکسیم M99 و کاربرد آن ها در تشخیص بیماری های مختلف هیات علمی - دانشجویان  دکتر ترابی زاده 15 و 99/9/17
5 اصول و مبانی طیف سنجی در شناسایی ترکیبات شیمیایی و دارویی هیات علمی - دانشجویان  دکتر مهدی عباس زاده  22 لغایت 99/9/23
6 نانو ساختارهای راهبردی در علوم پزشکی  هیات علمی - دانشجویان دکتر مهدی رنجبر 2 لغایت 99/10/3
  تصاویر الکترون در کاربرد نانو فناوری هیات علمی - دانشجویان دکتر مهدی رنجبر 99/11/26
  mcmها و عملکرد نانو پارامغناطیسی آنها هیات علمی - دانشجویان دکتر مهدی رنجبر 99/12/2
  آشنایی با ژنراتور مولیبدم تکنسیم و کنترل کیفی هیات علمی - دانشجویان دکتر ترابی زاده 99/12/3
  آنالیز های داده پردازی الگوی x در حوزه نانو فناوری هیات علمی - دانشجویان دکتر مهدی رنجبر 99/12/4
  رادیو داروهای اولیه با تکنسیم و کاربرد آنها در تشخیص هیات علمی - دانشجویان دکتر ترابی زاده 99/12/5
  رادیو داروهای تکنسیم و رادیو داروهای قلبی - رادیو داروها برای اسکن استخوانو رادیو داروها ی کلیوی هیات علمی - دانشجویان دکتر ترابی زاده 99/12/9