۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
 

کارگاه های برگزارشده مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت درسال 99

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 مزاج شناسی و ارتقاء سلامت   دانشجویان ، هیات علمی و کارکنان دکتر محمد ستایش 99/5/7