۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر   
 

کارگاه های برگزارشده پایگاه تحقیقات بالینی شهید باهنر درسال 99

 

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 آشنای با سامانه علم سنجی  دانشجویان و هیات علمی خانم ذوالفقارنسب
99/02/30
2 پروپوزال نویسی اعضا هیات علمی دکتر یوسف شعبانی نژاد 99/3/20
3 جستجوی پیشرفته در اسکوپوس اعضا هیات علمی  خانم فاطمه شکاری 99/7/29