۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد   

 

 

 

 

مرکز هماهنگی و پشتیبانی فنی مجلات دانشگاه

 

سرپرست :خانم دکتر مهدیه خزانه ها

تلفن تماس :32268061-034

کارشناس: خانم شیما کازرونی

تلفن تماس :32268061-034

 

 ویراستار زبانی :خانم مینو محمودی

تلفن تماس :32268061-034

امور مربوط به مرکز هماهنگی و پشتیبانی فنی مجلات دانشگاه