۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ مرداد   

 

 

 

 

مرکز هماهنگی و پشتیبانی فنی مجلات دانشگاه

 

سرپرست : خانم دکتر مهدیه خزانه ها
 ویراستار زبانی :خانم مینو محمودی
کارشناس : خانم شیما کازرونی
شورای مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

           مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان                 

http://jkmu.kmu.ac.ir

سردبیر : آقای دکتر احمد غلامحسینیان
مدیر اجرائی : خانم دکتر ساجده هادی مقدم

:صفحه آرا و یرایشگر متون مقالات ارسالی:  آقای امیر حسیت فروتن 

صفحه آرا و یرایشگر متون مقالات ارسالی:خانم  محبوبه محی آبادی

 


 

سیاستگذاری در سلامت              

http://www.ijhpm.com


مدیر مسئول: آقای  دکتر علی اکبر حقدوست

سردبیر: خانم دکتر اکرم خیاط زاده ماهانی
مدیر اجرایی : خانم سحر نجفی


 

               نشریه پژوهش های سلامت محور

http://hbrj.kmu.ac.ir

مدیرمسئول وسردبیر:آقای دکتر محمد ملکوتیان

معاون سردبیرودبیر علمی نشریه :خانم دکتر لیلا والی

 معاون اجرایی:آقای مهندس علی اکبر اسماعیلی رنجبر
کارشناس:آقای  مهدی محمودی زرندی

 

 

 

  مدیریت مهندسی بهداشت محیط

http://ehemj.com

سردبیر و مدیر مسئول: آقای دکتر محمد ملکوتیان


معاون اجرائی :آقای دکتر علیرضا نصیری 

کارشناس مجله:خانم نجمه امیرماهانی

کارشناس مجله:خانم غزل یزدانپناه

 


 

       مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور     

http://ajcr.kmu.ac.ir


سردبیر :آقای دکتر محمدرضا شکیبی

آقای دکتر محمدرضا شکیبی

مدیر مسئول: خانم دکتر مینا مبشر

خانم دکتر مینا مبشر
 کارشناس مجله : خانم اکرم خالقی

 


 

  

Journal of Oral Health & Oral Epidemiology

            

http://johoe.kmu.ac.ir

 

مدیر مسئول:آقای دکتر آرش شهروان

 
سردبیر :خانم دکتر مریم السادات هاشمی پور

مدیر اجرایی و کارشناس مجله: خانم شیوا پورعادلی

 


 

               مجله اعتیاد و سلامت

http://ahj.kmu.ac.ir

مدیر مسئول :آقای دکتر قدرت ا.. رجبی زاده

 

سردبیر:اقای  دکتر حسن ضیا الدینی

 

    کارشناس مجله: خانم سولماز شکوهی مقدم

 


 

بهداشت و توسعه   

http://jhad.kmu.ac.ir

مدیر مسئول: آقای دکتر محمد مهدی فداکار
سردبیر :خانم دکتر نرگس خانجانی 

مدیر اجرایی : اقای مهندس احمد رجبی زاده

کارشناس مجله :آقای مهندس محسن مهدی نژاد

 

 

انفورماتیک زیست پزشکی               

http://jhbmi.ir

مدیر مسئول:آقای دکتر رضا خواجویی
سردبیر:آقای دکترکامبیز بهاالدینی
 کارشناس:خانم الهه شفیعی  

 

 

 journal of emergency practice and trauma

http://www.jept.ir

سردبیر  و مدیر مسول مجله: آقای دکتر شهراد تاج الدینی
مدیر اجرایی مجله:  خانم الهام شریف پور
 ادیتور زبانی مجله:آقای امین بیگ زاده

 

 

تحقیقات کیفی در علوم سلامت

http://jqr.kmu.ac.ir

سردبیر :خانم دکتر عصمت نوحی 
کارشناس مجله خانم فرحناز امیری

 

 

 گام های توسعه در آموزش پزشکی

https://sdmejournal.com

 مدیر مسئول : جناب آقای دکتر سیدحسن افتخار واقفی
سردبیر: سرکارخانم دکتر حبیبه احمدی پور
 کارشناس:خانم فرزانه محمدی
 کارشناس :خانم زهرا گرانمایه  

 

 

مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

http://jms.kmu.ac.ir

 مدیر مسئول: علی طالبیان
سردبیر :خانم دکتر اخوتی
 کارشناس مجله :خانم حسن زاده