۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ فروردين   

 

 

 

واحد رایانه

مسئول رایانه : محمد مهدی بهمن شادی

تلفن تماس :32227579

کاردان رایانه : ناهید ذهاب

تلفن تماس :32227579