۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۷ فروردين   

 

 

 

 

 

 

مدیریت توسعه در آموزش و پژوهش

 

کارشناس مسئول مديريت توسعه آموزش در پژوهش

فرانک فکرت

تلفن تماس :32227579-034

034-2227577   

کارشناس مديريت توسعه آموزش در پژوهش:الهام علیمردای

 

تلفن تماس :32227579-034

034-32227577  

کارشناس مديريت توسعه آموزش در پژوهش:فاطمه نجفی 

 

تلفن تماس :32227579-034

034-32227577  

 

متصدی امور دفتری مديريت توسعه آموزش در پژوهش: مریم ایرانمنش

 

تلفن تماس :32227579-034

034-32227577