۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۵ فروردين   

 

 

 

 

امور مالی و حسابداری

 

مسئول امور مالی و حسابداری : خانم صدیقه خضری مقدم

تلفن تماس :32263961-034

کارشناس امور مالی : سعید محسنی

تلفن تماس :32263961-034

 

کارشناس امور مالی : معصومه نجمی زاده

تلفن تماس :32263961-034

کارپرداز: شهرام پوردستان

تلفن تماس :32263961-034

امین اموال: پدرام کریمی نیک

تلفن تماس :32263961-034

انبار دار : سعید رجبی

تلفن تماس :32263961-034

متصدی تنظیم سند: خسرو باغگلی

تلفن تماس :32263961-034

متصدی تنظیم سند: مهدی نیا

تلفن تماس :32263961-034

متصدی تنظیم سند: علی زارع

تلفن تماس :32263961-034