۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

 

 

 

امور اداری معاونت

مدیر امور اداری : خانم فاطمه حسنی

تلفن تماس:32263945-034

مسئول دفتر : خانم عفت ایرانیار

شماره تماس:32263855-034

منشی دفتر : مریم مرتضی پور

شماره تماس:32263855-034