۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند   

 

 

 

 

جلسات هفتگی معاونت

 

 

جلسه شورای سیاست گذاری پژوهشی ماهانه دوشنبه
جلسه کمیته اخلاق ماهانه دوشنبه
جلسه مدیران ماهانه یکشنبه ها
جلسه هیات تحریریه مجله دانشگاه هفتگی

چهارشنبه