۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۱۹ بهمن   

 

کارگاه های برگزارشده مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی در سال 98

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 مدلسازی فرایند و داده در طراحی سیستم های اطلاعت پزشکی ، اصول و روش ها هیات علمی و دانشجویان دکتر افشین صرافی نژاد 98/5/16
2 الفبای پردازش تصاویر پزشکی با مطالب  هیات علمی - دانشجویان - کارکنان دکتر عصمت رشیدی 98/7/18
3 کاربرد GIS در انفورماتیک پزشکی هیات علمی - دانشجویان - کارکنان دکتر بهزاد کیانی 98/7/24 لغایت 98/7/25
4 کاربرد واقعیت مجازی و افزوده در سلامت هیات علمی - دانشجویان  دکتر طاها سلطانی 98/8/23
5 تله مدیسین  هیات علمی - دانشجویان  دکتر فرهاد فاتحی 98/8/23
6 سلامت همراه  هیات علمی - دانشجویان - کارکنان دکتر فرهاد فاتحی 98/8/24
7 اینترنت اشیاء کارکنان دکتر محمد قیصری 98/10/12