۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 روش تحقیق مقدماتی   رزیدنت های روان پزشکی خانم دکتر مظهری

97/5/11

2 Patch Clamp  دانشجویان آقای دکتر شعبانی 25 لغایت 97/10/26
3 ثبت تکنیک پتانسیل های وابسته به رویداد  روان پزشکان - روان شناسان - دانشجویان علوم اعصاب دکتر پور رحیمی - دکتر مظهری 97/10/29
4 معرفی مدل های ایجاد ایکسمی مغزی در موش صحرایی  فیزیولوژیست ها -آناتومیست ها - دانشجویان علوم اعصاب  دکتر اسدی - دکتر شمس آرا 97/11/9