۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 Design Expert اعضای هیات علمی  دکتر مریم فرجی

97/12/15