۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 پاورپوینت مقدماتی کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور

97/2/17

2 اکسل مقدماتی کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 21 لغایت 97/3/22
3 اینترنت مقدماتی  کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 97/4/25
4 ویندوز پیشرفته  کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 97/5/15
5 ورد پیشرفته کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 97/6/12
6 پاورپوینت پیشرفته کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 97/8/20
7 اکسل پیشرفته  کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 97/10/25
8 اینترنت پیشرفته کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 97/11/28
9 اخلاق در پژوهش کارکنان دانشگاه  خانم عاطفه خواجه پور 97/12/21