۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 پرستاری اسلامی کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان آقای دکتر ریانی

97/6/7

2 جلوه های درمانی قرآن کریم  کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان آقای دکتر پرداختی 97/7/23
3 پرستاری اسلامی کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان آقای دکتر ریانی 97/8/24
4 پرستاری اسلامی کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان آقای دکتر ریانی 97/9/1
5 سبک زندگی قرآنی کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان دکتر خالد سیساوی (الجزایر) 97/9/7
6 پرستاری اسلامی کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان آقای دکرت ریانی 97/9/19
7 تحکیم بنیان خانواده کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان آقای دکتر نخعی  97/11/1
8 سلامت رفتار از منظر قرآن کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان خانم دکتر حافظی  97/11/29
9 راه کارهای دینی برای توسعه شادی کارکنان - اعضای هیات علمی - دانشجویان آقای دکتر حقدوست 97/12/15