۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 آیین نگارش متون علمی اعضاء هیات علمی و دانشجویان PHD خانم دکتر کهن 96/2/13  
2 مراقبت های دوران بارداری از دیدگاه طب سنتی اعضاء هیات علمی و دانشجویان PHD دکتر هاله هاله تاج الدینی 96/3/31
3 مراقبت های تسکینی و پیشگیری از سرطان  اعضاء هیات علمی و دانشجویان PHD دکتر صدیقه ایرانمنش 96/7/25 - لغایت 96/7/26
4 آیین نگارش پایان نامه دانشجویان دکتر بتول تیگری 96/8/22
5 گرندد تئوری 2015 اعضاء هیات علمی و دانشجویان PHD دکتر فرخ زادیان و دکتر منگلیان 96/9/28
6 Endnot دانشجویان آقای خوشاب 98/9/28
7 SPSS دانشجویان خانم رزبان 96/10/2
8 چگونه می توان یک اندیشمند پرستاری شد اعضاء هیات علمی و دانشجویان PHD دکتر محمد علی چراغی 96/10/6
9 آموزش بالینی اعضاء هیات علمی و دانشجویان PHD خانم دکتر سبزواری و خانم دکتر نوحی 96/11/3
10 ارزشیابی بالینی اعضاء هیات علمی و دانشجویان PHD خانم دکتر سبزواری و خانم دکتر نوحی 96/11/4