۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 آشنایی با نرم افزار های مشابه به یاب متون علمی جهت کنترل plagiarim دانشجویان و اعضا هیات علمی و دندانپزشکان آقای دکتر نوابی 96/7/20
2 کارگاه آموزش power point دانشجویان و اعضا هیات علمی و دندانپزشکان

خانم دکتر رئوف

96/3/4
3 کارگاه جستجوی اطلاعات

دانشجویان و اعضا هیات علمی و دندانپزشکان

خانم دکتر رئوف

96/3/25
4 کارگاه اخلاق دانشجویان و اعضا هیات علمی و دندانپزشکان آقای دکتر نوابی 96/9/30
5 کارگاه اندو دانشجویان و اعضا هیات علمی و دندانپزشکان آقای دکتر شهروان 96/8/11
6 کارگاه سیستم روتاری Race و سیلرهای سرامیکی دانشجویان و اعضا هیات علمی و دندانپزشکان آقای دکتر شهرام عظیمی 96/10/28