۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 دانشگاه نسل سوم (ضرورت و رسالت) مدیران و کارکنان دانشگاه  آقای علی اکبر اسماعیلی 96/5/30