۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1

برنامه بازآموزی:

 تازه های درمانی صرع

متخصصین بیماری های مغز و اعصاب، متخصصین روانپزشکی، متخصصین طب اورژانس، متخصصین بیماری های داخلی، پزشکان عمومی (پزشکان عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده)، متخصصین بیماری های کودکان، دکترا طب سنتی ایرانی دکتر حسینعلی ابراهیمی،دکتر سید ابراهیم منصوری نژاد، دکتر بهناز صدیقی، دکتر رستم سیف الدینی، دکتر مهتاب فروزش 95/3/6