۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 فرایند بررسی پروپوزال، داوری مقالات اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان آقای دکتر میرزازاده 95/2/15
2 نانوتکنولوژی دردندانپزشکی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان

آقای دکتر عطایی

95/2/21
3 کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان

آقای دکتر نوابی

95/3/6
4 آماده سازی کانال به روش نیکل تیتانیوم پژوهشکده دکتر شهروان 95/3/13
5 جلسه فشرده بررسی پروپوزال اعضای شورای پژوهشی دکتر نوابی 95/2/23
6 روش تحقیق و مقاله نویسی پژوهشکده

دکتر شهروان

95/3/27
7 جلسه فشرده بررسی پروپوزال اعضای شورای پژوهشی

دکتر نوابی

95/7/15
8 بازآموزی کنترل عفونت دندانپزشکان عمومی

دکتر نوابی

95/9/18
9 نسخه نویسی دانشجویان -اعضای هیات علمی و دندانپزشکان دکتر نوابی 95/9/18
10 ملاحظات اخلاقی در کارآزمایی بالینی: رضایت آگاهانه دانشجویان -اعضای هیات علمی و دندانپزشکان دکتر مبشر 95/7/29
11 فشانه پلاسمایی برای زدودن بیوفیلم های باکتریایی دندان و درمان عفونت های لثه ای دانشجویان -اعضای هیات علمی و دندانپزشکان دکتر تراز و دکتر گنجویی 95/10/19
12 نگارش علمی مقاله دانشجویان -اعضای هیات علمی و دندانپزشکان پروفسور مک کالن و آقای دکتر میرزازاده و آقای دکتر شهروان 95/9/20
13 کارگاه وبینار دانشجویان -اعضای هیات علمی و دندانپزشکان دکتر شهروان 95/6/31 لغایت 95/7/2