۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 PCR اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان تحصیلات تکمیلی - پژوهشگران حوزه تحقیقات علوم پایه و پزشکی دکتر شاهوزهی- آقای یاسر معصومی-  1395
2 PCR Seminar and PCR Workshop اعضای محترم هیات علمی - دانشجویان تحصیلات تکمیلی - پژوهشگران حوزه تحقیقات علوم پایه و پزشکی دکتر مریم شاهرخی - دکتر سعیده جعفری نژاد- اقای یاسر معصومی  24 لغایت 95/1/25
3 طراحی پرایمر عضای محترم هیات علمی - دانشجویان تحصیلات تکمیلی - پژوهشگران حوزه تحقیقات علوم پایه و پزشکی دکتر مریم شاهرخی 95/1/26