۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   
 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 شیوه ارزیابی فرایندها با روش مدل زنجیره ای  کلیه کارکنان - کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد دکتر محمدرضا افلاطونیان  95/2/22 
2 آشنایی با اصول و روش تحقیق کلیه کارکنان -کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد و phd  دکتر محمدرضا افلاطونیان- منصور عرب- دکتر فرخ اباذری 95/6/17
3 انواع مطالعات  کلیه کارکنان -کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد و phd دکتر محمدرضا افلاطونیان 95/8/26
 
4 اخلاق در پژوهش کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد  - کلیه کارکنان دکتر مینا مبشر - دکتر محمدرضا افلاطونیان 95/10/22
5 محاسبه حجم نمونه در مطالعات توصیفی کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد  - کلیه کارکنان دکتر محمدرضا افلاطونیان 95/12/18