۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 Collaboration with Iran Public Health School (IPHS) in IPHS Winter Camp 16. Tehran, Iran سیاستگذاران - اپیدمیولوژیست ها - پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV   24-26 March 2016
2  Population Size Estimation of Hidden Population. Bandar Abbas, Iran سیاستگذاران - اپیدمیولوژیست ها - پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV 

11-12 May, 2016

3 Sampling and Size Estimation Methods among Street Children. Tehran, Iran سیاستگذاران - اپیدمیولوژیست ها - پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV  7-9 June 2016
4 Clear and Successful Scientific Writing Workshop. Tehran and Kerman, Iran سیاستگذاران - اپیدمیولوژیست ها - پزشکان مرکز تحقیقات مراقبت HIV  December 2016