۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 مقاله نویسی علمی  رزیدنت ها - دانشجویان دکترای پژوهشی خانم دکتر نواده 94/10/24
2 تجویز منطقی دارو دندانپشکان عمومی  آقای دکتر زارعی - آقای دکتر نوابی 94/11/14
3 جلسه فشرده بررسی پروپوزال اعضای شورای پژوهشی آقای دکتر نوابی 94/11/5