۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

 

 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 آموزش ورد با تاکید بر گزارش نویسی پژوهشگران مراکز تحقیقاتی دکتر محمد رشیدی 94/8/16
 
2 نرم افزار Ispring  پژوهشگران مراکز تحقیقاتی مهندس رضا شیخ زاده 94/10/20
3 آموزش مفهوم سازی با استفاده از پاورپوینت پژوهشگران مراکز تحقیقاتی دکتر محمد حسین مهرالحسنی 94/12/16