۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

 

 

دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 کشت سلول  اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر سعید اسماعیلی ماهانی 94/4/3