۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 روش و مهارت عنوان نویسی در پژوهش های بیماری های عفونی و گرمسیری کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد آقای دکتر حمید شریفی - دکتر محمدرضا افلاطونیان 20 لغایت 93/8/21 
2 ارتباط بین شناخت متغیر ها و تنظیم اهداف و فرضیات کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد و phd آقای دکتر حمید شریفی - دکتر محمدرضا افلاطونیان- دکتر بانشی 93/9/15
3 اخلاق در پژوهش  کارشناسان مراکز و دانشجویان ارشد و phd- اعضا هیات علمی -پژوهشگران مرکز  دکتر محمدرضا افلاطونیان- دکتر مینا مبشر 93/11/26