۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   

 

دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 برنامه باز آموزی : پیشرفتهای جدید در مورد تشخیص و درمان بیماری مولتیپل اسکلروزیس متخصصین بیماری های مغز و اعصاب دکتر حسینعلی ابراهیمی، دکتر محمدعلی شفا، دکتر بهناز صدیقی، دکتر کاوه شفیعی 93/3/5