۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر   

 

هیات علمی 
ردیف نام کارگاه تاریخ برگزاری
1 کاربرد GISدر مطالعات سلامت - مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 97/2/4
2 مرورسیستماتیک ومتا آنالیز- اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 97/2/5
3
Network meta-analysis - اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد
97/2/5
4 اصول EBD - اولین سمپوزیوم دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 97/2/6
5 سلول های بنیادی - پژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکی  97/3/1
6 اتوماسیون اداری - مرکز تحقیقات پرستاری 97/3/22
7 EFT(آموزش تکنیک رهایی ذهن دستور اساسی) 97/3/22
8 طراحی سوالات امتحانی - پژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکی  97/3/23
9 EFT(آرامش شخصی و رفع تنگی نفس ) 97/3/25
10 EFT(آرامش شخصی و رفع تنگی نفس ) 97/3/30
11 متاآنالیز - مرکز تحقیقات پرستاری 97/4/6
12 EFT(روش خنثی نمودن خاطره های ناگوار) 97/4/12
13 نگارش علمی به زبان انگلیسی -مرکز تحقیقات پرستاری 97/4/13
14 اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 97/4/24
15 EFT(تغییرات شناختی، تأکید بر کلمات و استفاده از عبارات مثبت) 97/4/27
16 روش تحقیق مقدماتی - مرکز تحقیقات علوم اعصاب 97/5/3
17 ENDNOTE 97/5/11
18 پرستاری اسلامی - مرکز تحقیقات دین پژوهی 97/5/22
19 جستجوی منابع الکترونیک 97/6/7
20 آشنایی با شاخص های علم سنجی 97/6/14
  ارسال مقاله برای مجلات خارجی 97/6/19
  مهارت های برقرای ارتباط 97/6/20
  spssپیشرفته 97/6/21
  تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی 97/6/24
  مقدمه ای بر کار آفرینی - مرکز رشد و فناوری سلامت  97/7/4
  پیشگیری از آسیب های جنسی 97/7/15
  جلوه های درمانی قرآن کریم - مرکز تحقیقات دین پژوهی 97/7/18
  نحوه ارتقاء H-index - مرکز تحقیقات پرستاری 97/7/23
  اطفاء حریق 97/7/25
  تومورهای چالش برانگیز حوزه بیماریهای زنان-دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان ) 97/8/1
  آسیب شناسی بیماریهای پوستی- دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان ) 97/8/19
  آسیب شناسی بافت نرم استخوان - دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان ) 97/8/20
  آسیب شناسی بیماریهای خونی- دومین همایش بین المللی پاتولوژی افضلی پور( تالار وحدت دانشگاه با هنر کرمان ) 98/8/21
  پرستاری اسلامی - مرکز تحقیقات دین پژوهی 98/8/21
  مهارت های مقابله با استرس و اضطراب 98/8/24
  مرور سیستماتیک 98/8/27
 

ارزیابی سلامت جنین - مرکز تحقیقات پرستاری

98/8/28
 

کرون های استیل - هفدهمین همایش بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران (هتل پارس)

98/8/29
 

پرستاری اسلامی -مرکز تحقیقات دین پژوهی 

98/8/30
 

کارکرداپلاینس هدایت رویشی سیلیکونی-هفدهمین همایش بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران (هتل پارس)

98/9/1
 

 سبک زندگی قرآن -مرکز تحقیقات دین پژوهی 

98/9/2
  مندلی 98/9/7
 

 مرور سیتماتیک ومتا آنالیز -مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 

98/9/12
 

پرستاری اسلامی- مرکز تحقیقات دین پژوهی

98/9/18
  راه کارهای افزایش H-INDEX 98/9/18
   ایده تا ثبت اختراع-مرکز رشد و فناوری سلامت  98/9/19
 

تکنیک روان درمانی- مرکز تحقیقات پرستاری

98/10/25
 

Advanced search-مرکز تحقیقات پرستاری

98/10/29
 

پزشکی مبتنی بر آگاهی-مرکز تحقیقات پرستاری

98/11/1
  مهارتهای گوش کردن فعال 98/11/5
 

Patch Clampمرکز تحقیقات علوم اعصاب

98/11/9
 

ثبت تکنيک پتانسيلهاي وابسته به رويداد (EEG and ERP )-مرکز تحقیقات علوم اعصاب

98/11/13
 

 تحکیم بنیان خانواده -مرکز تحقیقات دین پژوهی

98/11/24
 

 مدرسه زمستانه CBCT-پژوهشکده تحقیقات کاربردی در علوم دندانپزشکی 

98/11/29
 

معرفی مدلهای ایجاد ایسکمی مغزی در موش صحرائی

مرکز تحقیقات علوم اعصاب

98/12/6
 

طراحی و استاندارد سازی بالینی-مرکز تحقیقات پرستاری

98/11/13
  آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان 98/11/24
 

سلامت رفتار از منظر قران کریم -مرکز تحقیقات دین پژوهی

98/11/29
 

ارسال مقالات به مجلات داخلی و خارجی-مرکز تحقیقات پرستاری

98/12/6
 

راه کارهای دینی برای توسعه شادی-دمرکز تحقیقات دین پژوهیا

98/12/15
 

Design Expert-مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 

98/12/15
کارکنان
 

 پاورپوینت مقدماتی- مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری 

97/2/17
  ENDNOTE 97/2/26
 

 اکسل مقدماتی-مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/3/21
 

EFT(آموزش تکنیک رهایی ذهن دستور اساسی)

97/3/23
  EFT(آرامش شخصی و رفع تنگی نفس ) 97/3/30
    EFT (ریشه یابی جنبه ها و کشف وقایع خاص) 97/4/6
  EFT(روش خنثی نمودن خاطره های ناگوار) 97/4/13
 

اینترنت مقدماتی - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/4/25
  EFT(تغییرات شناختی، تأکید بر کلمات و استفاده از عبارات مثبت) 97/5/3
  spss مقدماتی 97/5/10
 

 ویندوز پیشرفته - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/5/15
 

 پرستاری اسلامی -مرکز تحقیقات دین پژوهی

97/6/7
 

 word پیشرفته -مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/6/12
  مهارت های برقرای ارتباط 97/6/21
  spssپیشرفته 97/6/24
 

دوره مجازی مبانی خلاقیت  و نو آوری-مرکز رشد وفناوری سلامت

97/7/10
  پیشگیری از آسیب های جنسی 97/7/18
 

جلوه های درمانی قرآن کریم - مرکز تحقیقات دین پژوهی

97/7/23
  آشنایی با word مقدماتی 97/7/27
 

آشنایی با شرکت های  دانش بنیان و قوانین مربوط به آنها-مرکز رشد وفناوری سلامت

97/8/1
  اطفاء حریق 97/8/13
  آشنایی با شاخص های علم سنجی 97/8/23
 

پاورپوینت پیشرفته -مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/8/24
  پيشگیری از اعتیاد 97/8/27
  مهارت های مقابله با استرس و اضطراب 97/8/29
  کارگاه پروپوزال نویسی 97/9/1
 

 پرستاری اسلامی -مرکز تحقیقات دین پژوهی

97/9/7
 

 سبک زندگی قرآن -مرکز تحقیقات دین پژوهی

97/9/13
  مندلی 97/9/14
  نقش اعتیاد درانتقال ارزشها در تفاوت نسل ها 97/9/19
 

پرستاری اسلامی- مرکز تحقیقات دین پژوهی 

97/9/28
 

تکنیک روان درمانی-مرکز تحقیقات پرستاری

97/10/18
 

پزشکی مبتنی بر آگاهی-مرکز تحقیقات پرستاری

97/10/19
 

مهارتهای گوش کردن فعال 

97/10/25
 

اکسل پیشرفته -مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/11/1
 

 تحکیم بنیان خانواده -مرکز تحقیقات دین پژوهی

97/11/28
 

اینترنت پیشرفته - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/11/24
  آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان 97/11/29
 

سلامت رفتار از منظر قران کریم -مرکز تحقیقات دین پژوهی

97/12/15
 

راه کارهای دینی برای توسعه شادی-مرکز تحقیقات دین پژوهی

97/12/17
 

اخلاق در پژوهش - مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

97/12/21