۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر   
 

 

هیات علمی 
ر دیف نام کارگاه تاریخ برگزاری
1 کاربرد مقدماتی ArcGIS در علوم پزشکی و سلامت -مرکز تحقیقات هیداتید 30 لغایت 96/1/31
2 آیین نگارش متون علمی - مرکز تحقیقات و پرستاری 96/2/13
3 پاورپوینت - مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 96/3/4
4 کارگاه جستجوی اطلاعات - مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 96/3/25
5 مراقبت های دوران بارداری از دیدگاه طب سنتی - مرکز تحقیقات پرستاری 96/3/31
6 دانشگاه نسل سوم (ضرورت و رسالت) - مرکز رشد و فناوری های سلامت 96/5/30
7 فیلوژنی - مرکز تحقیقات هیداتید 29 لغایت 96/5/31
8

تعامل با داوران مقالات علمی به منظورافزایش شانس پذیرش مقاله

96/6/20
9 Western Blotting2017 - مرکز فیزیولوژی 1396
10

نگارش علمی صریح و موفق

12 لعایت 96/6/15
11 96/6/27
12 آشنایی با نرم افزار های مشابه به یاب متون علمی جهت کنترل plagiarim - مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 96/7/20
13 مراقبت های تسکینی و پیشگیری از سرطان - مرکز تحقیقات پرستاری 25 لغایت 96/7/26
14

تجسم خلاق و ذهن اگاهی

96/8/8
15 مبانی کامپیوتر - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 96/8/3
16

بررسی روش های آماری در اعتیاد پژوهی

96/8/9
17 کارگاه اندو مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 96/8/11
18

کاربرد مانترا در مدیریت ذهن

96/8/15
19

نگارش طرح های پژوهشی

96/8/17
20

آشنایی با شاخص های علم سنجی

96/8/17
21 آیین نگارش پایان نامه- مرکزتحقیقات پرستاری 96/8/22
22 ویندوز مقدماتی مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 96/8/21
23

همایش آموزش به کودکان در خصوص درک تغییرات اقلیمی

24 لغایت 96/8/25
24

کنترل فرآیند تنفس و ارتباط آن با ذهن آگاهی

96/8/22
25

کاربرد تن آرامی در خواب، خواب واره و آگاهی در خواب

96/8/29
26

کاربرد تن آرامی در تنظیم اشتها

96/9/8
27

Mendeley

96/9/11
28 ورد مقدماتی مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 96/9/12
29

کاربرد تجسم،تجسم خلاق در تصویرسازی

96/9/20
30 گرندد تئوری 2015 - مرکزتحقیقات پرستاری 96/9/28
31 Endnot - مرکزتحقیقات پرستاری 96/9/28
32 کارگاه اخلاق - مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 96/9/30
33 SPSS - مرکز تحقیقات پرستاری 96/10/3
34 چگونه می توان یک اندیشمند پرستاری شد مرکز تحقیقات پرستاری 96/10/6
35

آثار تلقین در جسم و ذهن

96/10/11
36 کارگاه سیستم روتاری Race و سیلرهای سرامیکیمرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 96/10/28
37 آموزش بالینی - مرکز تحقیقات پرستاری 96/11/3
38 ارزشیابی بالینی - مرکز تحقیقات پرستاری 96/11/4
39

کاهش درد (تن آرامی و تصویر ذهنی)

96/11/9
40 طراحی پرایمر و پروب با استفاهده از نرم افزار های آنلاین و آفلاینمرکز تحقیقات هیداتید 10 لغایت 96/11/11
41 کارگاه مقدماتی آشنایی بیوانفورماتیک - مرکز تحقیقات فیزیولوژی 96/10/18 لغایت 96/11/17
42 آموزش مبانی تئوری و علمی PCR Real Time مرکز تحقیقات فیزیولوژی 14 لغایت 96/11/15
43 آموزش مبانی تئوری و علمی تکنیک وسترن بلاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی 96/11/16 لغایت 96/11/17
44 القاء پرفشاری کلیوی(گلدبلات) و ثبت فشار شریانی و بطن چپمرکز تحقیقات فیزیولوژی 96/11/18
45 القاء پرفشاری خون ریوی و ثبت فشار شریانی و بطن راستمرکز تحقیقات فیزیولوژی 96/11/18
46 جلسه آموزش مقدماتی آمارمرکز تحقیقات فیزیولوژی 96/11/19
47

قانون جذب

96/11/25
48

پروپوزال نویسی

96/11/24
49

پروپوزال نویسی

96/11/25
50

کاربرد تجسم خلاق در یادگیری

96/11/30
کارکنان
1

روش تحقیق مقدماتی

96/3/3
2

اخلاق در پژوهش

96/4/28
3 96/5/31
4

نقش مهارتهای زندگی در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

96/8/16
5

مقاله نویسی

96/6/27
6

تجسم خلاق و ذهن اگاهی

96/8/8
7

بررسی روش های آماری در اعتیاد پژوهی

96/8/9
8

کاربرد مانترا در مدیریت ذهن

96/8/15
9

نگارش طرح های پژوهشی

96/8/17
10

آشنایی با شاخص های علم سنجی

96/8/17
11

کنترل فرآیند تنفس و ارتباط آن با ذهن آگاهی

96/8/22
12

کاربرد تن آرامی در خواب، خواب واره و آگاهی در خواب

96/8/29
13

کاربرد تن آرامی در تنظیم اشتها

96/9/8
14

Mendeley

96/9/11
15

کاربرد تجسم،تجسم خلاق در تصویرسازی

96/9/20
16

آثار تلقین در جسم و ذهن

96/10/11
17

کاهش درد (تن آرامی و تصویر ذهنی)

96/11/9
18

قانون جذب

96/11/25
19

پروپوزال نویسی

96/11/24
20

پروپوزال نویسی

96/11/25
21

کاربرد تجسم خلاق در یادگیری

96/11/30