۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۴ مهر   
 

 

هیات علمی 
ردیف نام کارگاه تاریخ برگزاری
1

تعامل با داوران مقالات علمی به منظورافزایش شانس پذیرش مقاله

96/6/20
2

نگارش علمی صریح و موفق

12 لعایت 96/6/15
3 96/6/27
4

تجسم خلاق و ذهن اگاهی

96/8/8
5

بررسی روش های آماری در اعتیاد پژوهی

96/8/9
6

کاربرد مانترا در مدیریت ذهن

96/8/15
7

نگارش طرح های پژوهشی

96/8/17
8

آشنایی با شاخص های علم سنجی

96/8/17
9

همایش آموزش به کودکان در خصوص درک تغییرات اقلیمی

24 لغایت 96/8/25
10

کنترل فرآیند تنفس و ارتباط آن با ذهن آگاهی

96/8/22
11

کاربرد تن آرامی در خواب، خواب واره و آگاهی در خواب

96/8/29
12

کاربرد تن آرامی در تنظیم اشتها

96/9/8
13

Mendeley

96/9/11
14

کاربرد تجسم،تجسم خلاق در تصویرسازی

96/9/20
15

آثار تلقین در جسم و ذهن

96/10/11
16

کاهش درد (تن آرامی و تصویر ذهنی)

96/11/9
17

قانون جذب

96/11/25
18

پروپوزال نویسی

96/11/24
19

پروپوزال نویسی

96/11/25
20

کاربرد تجسم خلاق در یادگیری

96/11/30
کارکنان
 

روش تحقیق مقدماتی

96/3/3
 

اخلاق در پژوهش

96/4/28
  96/5/31
 

نقش مهارتهای زندگی در پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی

96/8/16
 

مقاله نویسی

96/6/27
 

تجسم خلاق و ذهن اگاهی

96/8/8
 

بررسی روش های آماری در اعتیاد پژوهی

96/8/9
 

کاربرد مانترا در مدیریت ذهن

96/8/15
 

نگارش طرح های پژوهشی

96/8/17
 

آشنایی با شاخص های علم سنجی

96/8/17
 

کنترل فرآیند تنفس و ارتباط آن با ذهن آگاهی

96/8/22
 

کاربرد تن آرامی در خواب، خواب واره و آگاهی در خواب

96/8/29
 

کاربرد تن آرامی در تنظیم اشتها

96/9/8
 

Mendeley

96/9/11
 

کاربرد تجسم،تجسم خلاق در تصویرسازی

96/9/20
 

آثار تلقین در جسم و ذهن

96/10/11
 

کاهش درد (تن آرامی و تصویر ذهنی)

96/11/9
 

قانون جذب

96/11/25
 

پروپوزال نویسی

96/11/24
 

پروپوزال نویسی

96/11/25
 

کاربرد تجسم خلاق در یادگیری

96/11/30