۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۰ مهر   

 

 

اعضاء هیات علمی
ردیف عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری
1 مدیریت مهارت های ذهن 95/2/5 لغایت 95/9/27
2 مقاله نویسی 95/2/27
3 تحلیل لایه های اعتیاد  95/2/28
4 تاثیر متقابل مصرف مواد افیونی و عملکرد جنسی 95/3/25
5 اعتیاد و فاکتورهای خونی 95/4/29
6 بررسی باور نقش اپیوم در کنترل قند و اختلال غددی در بیماران مبتلا به اپیوم

95/5/26

  مدرسه تابستانی 95/5/25 لغایت 95/6/2
7 سیگار و زنان ، دروازه ورود به اعتیاد 95/6/30
8 توانمندسازی و کمیته اخلاق 95/7/2
  نقش آموزش و پرورش و معلمان در پیشگیری از مواد مخدر 95/7/27
9 تحلیل استناد در علم سنجی 95/8/5
10 شناخت پدیده اعتیاد و روش های مقابله با آن 95/8/25
11 مقاله نویسی Scietific Writing 95/9/20
12 پروپوزال نویسی مدرسه سلامت آمریکا 95/9/30
13 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه بیولوژیک 95/9/30
14 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه روانشناسی 95/10/28
15 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه جامعه شناسی 95/11/10
17 علم سنجی پیشرفته منطقه 8 کشوری 95/10/15
کارکنان
1 مدیریت مهارتهای ذهن - 10 جلسه  95/2/5 لغایت 95/9/27
2 تحلیل لایه های اعتیاد  95/2/28
3 روش تحقیق کیفی در سلامت 95/3/22
4 تاثیر متقابل مصرف مواد افیونی و عملکرد جنسی 95/3/25
5 اعتیاد و فاکتورهای خونی 95/4/29
6 Endnote 95/5/12
7 بررسی باور نقش اپیوم در کنترل قند و اختلال غددی در بیماران مبتلا به اپیوم 95/5/26
8 پژوهش عملیاتی 95/6/23
9 سیگار و زنان ، دروازه ورود به اعتیاد 95/6/30
10 شناخت پدیده اعتیاد و روش های مقابله با آن 95/8/25
11 spss مقدماتی 95/9/16
12 spss  پیشرفته 95/8/25
13 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه بیولوژیک 95/10/30
14 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه روانشناسی 95/11/10
15 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه جامعه شناسی 95/11/15
16 مفاهیم آمار 95/10/28
17 نقش آموزش و پرورش و معلمان در پیشگیری از مواد مخدر 95/7/27
18 علم سنجی پیشرفته منطقه 8 کشوری 95/10/15