۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر   

 

 

اعضاء هیات علمی
ردیف عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری
1

Collaboration with Iran Public Health School (IPHS) in IPHS Winter Camp 16. Tehran, Iran

مرکز HIV

5 لغایت 95/1/7
2 PCR Seminar and PCR Workshopمرکز تحقیقات فیزیولوژی 24 لغایت 95/1/25
3 طراحی پرایمر - مرکز تحقیقات فیزیولوژی 95/1/26
4 مدیریت مهارت های ذهن 95/2/5 لغایت 95/9/27
5 شیوه ارزیابی فرایندها با روش مدل زنجیره ای - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/2/22
6

Population Size Estimation of Hidden Population. Bandar Abbas, Iran

مرکز HIV

22 لغایت 95/2/23
7 PCR - مرکز تحقیقات فیزیولوژی 1395
8 فرایند بررسی پروپوزال، داوری مقالات - مرکز بیماری های دهان و دندان 95/2/15
9 نانوتکنولوژی دردندانپزشکی - مرکز بیماری های دهان و دندان 95/2/21
10 جلسه فشرده بررسی پروپوزالمرکز بیماری های دهان و دندان 95/2/23
11 مقاله نویسی 95/3/27
12 تحلیل لایه های اعتیاد  95/3/28
13

برنامه بازآموزی:

 تازه های درمانی صرع

مرکز بیماری های مغز و اعصاب

95/3/6
14  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهانمرکز بیماری های دهان و دندان 95/3/6
15 آماده سازی کانال به روش نیکل تیتانیوم مرکز بیماری های دهان و دندان 95/3/13
16

Sampling and Size Estimation Methods among Street Children. Tehran, Iran

مرکز HIV

18 لغایت 95/3/20
17 تاثیر متقابل مصرف مواد افیونی و عملکرد جنسی 95/3/25
18 روش تحقیق و مقاله نویسی مرکز بیماری های دهان و دندان 95/3/27
19 اعتیاد و فاکتورهای خونی 95/4/29
20 آشنایی با قوانین موسسات و شرکت های دانش بنیان- مرکز رشد و فناوری های سلامت 95/5/19
21 بررسی باور نقش اپیوم در کنترل قند و اختلال غددی در بیماران مبتلا به اپیوم

95/5/26

22 مدرسه تابستانی 95/5/25 لغایت 95/6/2
23 آشنایی با اصول و روش تحقیق - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/6/17
24 سیگار و زنان ، دروازه ورود به اعتیاد 95/6/30
25 کارگاه وبینار مرکز بیماری های دهان و دندان 95/6/31 لغایت 95/7/2
26 توانمندسازی و کمیته اخلاق 95/7/2
27 جلسه فشرده بررسی پروپوزال مرکز بیماری های دهان و دندان 95/7/15
28 آشنایی با مبانی خلاقیت و روش های نظام مند حل مسئلهمرکز رشد و فناوری های سلامت 95/7/26
29 نقش آموزش و پرورش و معلمان در پیشگیری از مواد مخدر 95/7/27
30 ملاحظات اخلاقی در کارآزمایی بالینی: رضایت آگاهانه  مرکز بیماری های دهان و دندان 95/7/29
31 تحلیل استناد در علم سنجی 95/8/5
32 شناخت پدیده اعتیاد و روش های مقابله با آن 95/8/25
33 انواع مطالعات - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/8/26
34 بازآموزی کنترل عفونت مرکز بیماری های دهان و دندان 95/9/18
35 نسخه نویسیمرکز بیماری های دهان و دندان 95/9/18
36

Clear and Successful Scientific Writing Workshop. Tehran and Kerman, Iran

مرکز HIV

95/9/19
37 مقاله نویسی Scietific Writing 95/9/20
38 پروپوزال نویسی مدرسه سلامت آمریکا 95/9/30
39 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه بیولوژیک 95/9/30
40 آنالیز پیشرفته داده های Real-time PCR - مرکز هیداتید 13 لغایت 95/10/14
41 فشانه پلاسمایی برای زدودن بیوفیلم های باکتریایی دندان و درمان عفونت های لثه ایمرکز بیماری های دهان و دندان 95/10/19
42 اخلاق در پژوهش - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/10/22
43 نگارش علمی مقاله مرکز بیماری های دهان و دندان 95/9/20
44 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه روانشناسی 95/10/28
45 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه جامعه شناسی 95/11/10
46 علم سنجی پیشرفته منطقه 8 کشوری 95/10/15
47 محاسبه حجم نمونه در مطالعات توصیفی - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/12/18
کارکنان
1 مدیریت مهارتهای ذهن - 10 جلسه  95/2/5 لغایت 95/9/27
2 شیوه ارزیابی فرایندها با روش مدل زنجیره ای - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/2/22
3 تحلیل لایه های اعتیاد  95/2/28
4 روش تحقیق کیفی در سلامت 95/3/22
5 تاثیر متقابل مصرف مواد افیونی و عملکرد جنسی 95/3/25
6 اعتیاد و فاکتورهای خونی 95/4/29
7 Endnote 95/5/12
8 آشنایی با قوانین موسسات و شرکت های دانش بنیانمرکز رشد و فناوری های سلامت 95/5/19
9 بررسی باور نقش اپیوم در کنترل قند و اختلال غددی در بیماران مبتلا به اپیوم 95/5/26
10 آشنایی با اصول و روش تحقیق مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/6/17
11 پژوهش عملیاتی 95/6/23
12 سیگار و زنان ، دروازه ورود به اعتیاد 95/6/30
13 نقش آموزش و پرورش و معلمان در پیشگیری از مواد مخدر 95/7/27
14 شناخت پدیده اعتیاد و روش های مقابله با آن 95/8/25
15 انواع مطالعات - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/8/26
16 spss مقدماتی 95/9/16
17 spss  پیشرفته 95/9/25
18 علم سنجی پیشرفته منطقه 8 کشوری 95/10/15
19 اخلاق در پژوهش - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/10/22
20 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه بیولوژیک 95/10/30
21 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه روانشناسی 95/11/10
22 سبب شناسی اعتیاد از دیدگاه جامعه شناسی 95/11/15
23 مفاهیم آمار 95/10/28
24 محاسبه حجم نمونه در مطالعات توصیفی - مرکز بیماری های عفونی و گرمسیری 95/12/18