۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۴ آذر   

 

 

اعضاء هیات علمی
ردیف عنوان کارگاه  تاریخ 
1 ISI 94/1/26
2 تاثیر اعتیاد به تریاک بر پارامترهای بیوشیمیایی خون 94/2/29
3 تاب آوری و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد  94/3/26
4 اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی- مرکز تحقیقات هیداتید 94/4/3
5

Collaboration with Knowledge Hub for HIV Surveillance in HIV Prevention and Treatment Cascade Analysis Workshop;, Zagreb, Croatia

مرکز HIV

8 لغایت 94/4/12
6 پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان  94/4/30
7 بررسی تقلب علمی  94/5/11
8 مهارت های زندگی 94/5/24
9 روش تحقیق ( انواع مطالعات )- مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/5/28
10 اعتیاد و آسیب های خانواده  94/5/27
11 زنان موفق  94/6/4
12 نقش و جایگاه کودک ونوجوان در خانواده و ارتباط بین آنها با نابهنجاری های اجتماعی به ویژه سوء مصرف موا مخدر  94/7/7
13 روش تحقیق (محاسبه حجم نمونه)مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/6/11
14 مراقبت از دستگاه گوارش  94/7/28
15 اخلاق در پژوهش 94/8/12
16 آمار توصیفی و تحلیلی در روش تحقیق - مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/8/13
17 دانش چند بخشی یا چند بعدی 94/8/14 لغایت 94/8/15
18 تاثیر محرومیت از مادر در آسیب های اجتماعی و اعتیاد  94/8/26
19    
20 نقش باکتری های روده در اینده علم پزشکی 94/9/4
21

HIV Cascade Analysis Training Workshop. Beirut, Lebanon

مرکز HIV

8لغایت 94/9/11
22

Statistical Models and Diagnostics for Population Size Estimation Methods. Shiraz, Iran

مرکز HIV

11 لغایت 94/9/14
23

Ethical Issues in Public Health Surveillance: Developing an International Framework. Kish, Iran

مرکز HIV

24 لغایت 94/9/26
24 تاثیر شبکه های اجتماعی در پیشگیری از سوء مواد مخدر 94/9/30
25 مقاله نویسی علمی - مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 94/10/24
26 اولین مدرسه زمستانی منطقه ای مایولوژی (کلاس های کارگاهی روزانه در 3 حوزه (پاتولوژی، پرتونگاری و کلینیک) - مرکز بیماری های مغز و اعصاب 94/10/29 لغایت94/11/2
27 نقش سازمان های بین المللی و غیر دولتی در روند مبارزه با مواد مخدر  94/10/29
28 کیفیت سنجی نشریات و تولیدات علمی 94/10/19
29 جلسه فشرده بررسی پروپوزالمرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 94/11/5
30 چگونگی تدوین طرح کسب و کار - مرکز رشد و فناوری های سلامت 94/11/12
31 تجویز منطقی دارو - مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان 94/11/14
32 روش تحقیق( مدیریت پروژه تحقیقاتی شامل: تنظیم -زمان -هزینه های طرح) مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/11/21
33 مدرسه عاری از خطر  94/11/27
34 اخلاق در پژوهشمرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/12/11
35 چگونگی تدوین طرح کسب و کار پیشرفته مرکز رشد و فناوری های سلامت 94/12/12
36 مرور نظام مند 94/12/13
کارکنان
1 تاثیر اعتیاد به تریاک بر پارامترهای بیوشیمیایی خون 94/2/29
2 تاب آوری و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد  94/3/26
3 پروپوزال نویسی مقدماتی 94/4/21
4 پروپوزال نویسی پیشرفته 94/4/22
5 پیشگیری از اعتیاد در دانشجویان  94/4/30
6 بررسی تقلب علمی  94/5/11
7 مهارت های زندگی 94/5/24
8 اعتیاد و آسیب های خانواده  94/5/27
9 روش تحقیق ( انواع مطالعات )مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/5/28
10 زنان موفق  94/6/4
11 روش تحقیق (محاسبه حجم نمونه)مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/6/11
12 نقش و جایگاه کودک ونوجوان در خانواده و ارتباط بین آنها با نابهنجاری های اجتماعی به ویژه سوء مصرف موا مخدر  94/7/7
13 مراقبت از دستگاه گوارش  94/7/28
14 اخلاق در پژوهش 94/8/12
15 آمار توصیفی و تحلیلی در روش تحقیق - مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/8/13
16 آموزش ورد با تاکید بر گزارش نویسی- مرکر تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت 94/8/16
17 تاثیر محرومیت از مادر در آسیب های اجتماعی و اعتیاد  94/8/26
18 نقش باکتری های روده در اینده علم پزشکی 94/9/4
19 نقش سازمان های بین المللی و غیر دولتی در روند مبارزه با مواد مخدر  94/9/29
20 نرم افزار Ispring - مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت 94/10/20
21 مقاله نویسی انگلیسی 94/10/30
22 چگونگی تدوین طرح کسب و کارمرکز رشد و فناوری های سلامت 93/11/12
23 روش تحقیق( مدیریت پروژه تحقیقاتی شامل: تنظیم -زمان -هزینه های طرح)مرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/11/21
24 مدرسه عاری از خطر  94/11/27
25 طراحی و تحلیل پرسشنامه 94/12/4 لغایت 94/12/5
25 اخلاق در پژوهشمرکز بیماری های عفونی و گرمسری 94/12/11
26 چگونگی تدوین طرح کسب و کار پیشرفتهمرکز رشد و فناوری های سلامت 94/12/12
27 آموزش مفهوم سازی با استفاده از پاورپوینت- مرکر تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت 94/12/16