۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر   
ردیف  عنوان کارگاه  گروه هدف  نام مدرس  تاریخ برگزاری 
1 آشنایی با مراکز رشد و چگونگی تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی اعضاء هیات علمی و کارکنان حسن علم خواه  93/10/21