۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر   
 
دیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 Endnote اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان آقای دکتر بهنام صادقیان 93/4/9
2 Evidence-based dentistry اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان

1ـ آقای دکتر نوابی

2ـ آقای دکتر شهروان

3ـ خانم دکتر راد
93/4/9
3 Oral Epidemiology

اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان

1ـ آقای دکتر شهروان

2ـ خانم دکتر راد
93/4/9
4 کارگاه اصول تهیه فوتوگراف های مناسب جهت مقالات با نرم افزار photo shop اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان آقای مهندس پریرخ 93/6/2
5 کارگاه نکات کلیدی در مقاله نویسی انگلیسی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان خانم دکتر نسیم پور دامغان 93/6/2
6 مقاله نویسی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان

1ـ آقای دکتر شروان شعاعی

2ـ آقای دکتر پریرخ

3ـ آقای مهندس پریرخ
8 لغایت 93/6/10
7 روش تحقیق مقدماتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان

1ـ آقای دکتر شهروان

2ـ خانم دکتر راد

3ـ خانم دکتر نصیریان

4ـ خانم دکتر هادی پور

5ـ خانم دکتر عیب پوش
1 لغایت 93/6/3
8 EndnoteوExcel مقدماتی و Spss مقدماتی  اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دندانپزشکان

1ـ آقای دکتر صرافی نژاد

2ـ خانم دکتر هادی پور

3ـ خانم دکتر عیب پوش 
4 لغایت 93/6/6
9 کارگاه مرور شواهد مربوط به تاثیرات سلامت دهان و دندان به سلامت عمومی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی آقای دکتر نوابی 93/6/2