۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۳ اسفند   

 

 

 

معاونت تحقيقات و فناوري  در نظر دارد با تلاش مداوم ، اهتمام و همياري پژوهشگران در راستاي چشم انداز کلان دانشگاه به نحوي گام بر دارد تا اين دانشگاه به عنوان دانشگاهي مرجع، پيشرو و  نوآور درگستره پژوهش هاي مرتبط با سلامت ، آموزش پزشكي و همچنين پيشگام در عرصه توليد و اشاعه علم و فنآوري هاي نوين علوم پزشكي در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکي کرمان، در راستاي چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران مي باشد، مأموريت هاي زير را در حيطه پژوهش بر عهده دارد:

 

 •     پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي مرتبط با سلامت و زيست فناوري

 •     تربيت و پرورش نيروي انساني بخش پژوهش و ارتقاي توانمندي هاي آنها

 

گسترش پژوهش از اصول اساسي توسعه يافتگي کشورها مي باشد. لازمه استمرار برنامه تحقيقاتي و توسعه علمي هر کشور در زمينه هاي علوم پزشکي، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ريزي جهت انجام پژوهش هاي مبتني بر نياز کشور مي باشد.

در اين راستا معاونت تحقيقات و فن آوري با توليد و گسترش دانش و فنآوري علوم مرتبط با سلامت و ارتقاي کمي و کيفي گنجينه نيروي انساني پژوهشگر، ارتقاي جايگاه پژوهشي دانشگاه در عرصه ملي و بين المللي و مشارکت در جنبش نرم افزاري و دستيابي به نقشه جامع تحقيقاتي، مأموريت کلان خود را دنبال مي کند، تا ضمن ساماندهي انجام پژوهش در کشور، منابع تحقيق از جمله نيروي انساني ومالي را از تحقيقات مبتني بر علاقه شخصي محقق به تحقيقات مبتني بر نياز کشور سوق دهد.

معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه با در برداشتن مديريت هايي شامل مديريت توسعه و ارزيابي تحقيقات ، مديريت توسعه در آموزش در پژوهش  ,مديريت توسعه فناوري سلامت ، کتابخانه مرکزي، کميته تحقيقات دانشجويي  و دفتر ارتباط با صنعت, تلاش جهت توسعه گستره پژوهشي، طراحي نقشه جامع علمي کشور، اولويت بندي نيازهاي واقعي کشور در انجام پژوهش و توليد علم را از اولويت هاي کاري خود قرارداده است