۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور   

عنوان کلی کارگاههای مدیریت توسعه آموزش در پژوهش در سال 98

 

هیات علمی
عناوین کارگاه  تاریخ برگزاری

1- مقاله نویسی - مرکزتحقیقات علوم اعصاب

98/1/29
2- ارسال مقاله برای مجلات خارجی  98/2/18
3- مقاله نویسی - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/2/18
4- Mendeley - مرکز تحقیقات پرستاری 98/2/16
5- روش تدریس - مرکز تحقیقات پرستاری 98/2/23
6- مهارت های حل مسئله 98/2/25
7- بررسی نقش موثر کار گروهی، تجاری سازی نوآورانه 98/2/25
8- داوری نقد و مقاله - مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط 98/3/1
9- روش تحقیقاتی مقدماتی - مرکزتحقیقات1 علوم اعصاب 98/3/2
10- Focusky  98/3/21
11- جستجو پیشرفته- پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/3/22
12- مهارت رفتارهای اثربخش 98/3/27
13- راهبردهای مدیریتی مصرف مواد 98/3/28
14- آموزش مهارتهای زندگی 98/3/29
15- بیوانفورماتیک و مدلسازی پروتئین- مرکز تحقیقات هیداتید 98/3/29  لغایت 98/3/30
16- آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان  98/4/5
17- نرم افزار کیفی Maxqda - مرکز تحقیقات پرستاری 98/4/15
17- Mendeley 98/4/19
18- مدیریت استرس در فضای کسب و کار  98/4/26
19- مهارت گفتگو و مذاکره  98/5/9
20- معرفت شناسی آینده پژوهی - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/8
21- نشست تخصصی پویش نظام مند مرور تجربیات آینده پژوهی ایران - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت 98/5/9
22 - آشنایی با آزمون مصاحبه دکترا تخصصی  98/5/12
23- مدلسازی فرایند و داده در طراحی سیستم های اطلاعت پزشکی ، اصول و روش ها - مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی 98/5/16
24- کانابیس  98/5/22
کارکنان
25- ارسال مقاله برای مجلات خارجی  98/2/11
26- مهارت های حل مسئله  98/2/25
27- ارزش گذاری فناوری شرکتهای نوپا - مرکز رشد 98/3/19 لغایت 98/3/20
28- Focusky 98/3/21
29- کارگاه جستجو پیشرفته - پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت  98/3/22 لغایت 98/3/23
30 - مهارتهای رفتارهای اثر بخش 98/3/27
31- راهبردهای مدیریتی مصرف مواد مخدر 98/3/28
32- اموزش مهارتهای زندگی 98/3/29
33- اقتصاد دانش بنیان و تامین مالی - مرکز رشد 98/3/30