۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد   

کارگاه های برگزار شده مرکز رشد و فناوری های سلامت در سال 1398

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 ارزش گذاری فناوری شرکت های نوپا کارکنان دکتر کریمیان اقبال 19 لغایت 98/3/20
2 اقتصاد دانش بنیان و تامین مالی کارکنان دکترعلیرضا دلیری - خانم دکتر سمیه جعفری 98/3/30