۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۳۰ آذر   

کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات بیماری هیداتید

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 بیوانفورماتیک و مدلسازی پروتئین اعضاء هیات علمی و دانشجویان خانم دکتر الهام ریسمانی 29 لغایت 98/3/30