۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد   

کارگاه های برگزار شده مرکز تحقیقات بیماری هیداتید

ردیف عنوان کارگاه گروه هدف مدرس تاریخ برگزاری
1 بیوانفورماتیک و مدلسازی پروتئین اعضاء هیات علمی و دانشجویان خانم دکتر الهام ریسمانی 29 لغایت 98/3/30